خانواده

آن چه لازم است در مورد خانواده و حقوق آن در آلمان بدانید

در اینجا همه اطلاعات را در مورد حمایت دولتی از خانواده ها را بخوانید:
اطلاعات در مورد ازدواج و حضانت را اینجا بخوانید:

اطلاعات عمومی در مورد همه شهرهای آلمان

شما تازه به آلمان آمده‌اید و نیاز به آدرس‌ها، مراکز مشاوره، کلاس های زبان و غیره شماره تماس‌های ضروری دارید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به آلمان لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: