په جرمني کې د نوي کورونا وايروس اړوند بشپړ مالومات

اوسمهالیز 18.10.2022

په څه بايد وپوهېږم؟

کورونا وايروس لا هم په جرمني کې خپريږي او د ټولو وګړو په ژوند ژور اغېز کوي. دلته موږ ستاسې لپاره تازه مالومات چمتو کړي دي او دا مالومات هره ورځ نوي کوو. له موږ سره اوسئ.

په جرمني کې د کورونا په اړه عمومي مالومات

کورونا وايروس لا هم په جرمني کې شته او په اړه يې هره ورځ تازه مالومات راځي؛ کوم چې زموږ ورځنی ژوند اغېزمنوي. د حالاتو د کنټرول لپاره فدرالي حکومت او ايالتونه يو له بل سره په دوامدار ډول خبرې کوي. په دې برخه کې موږ د نويو بدلونونو، کار، ښوونځيو او سياسي پلانونو په اړه مالومات درکوو. دا مالومات به هره ورځ تازه کيږي. موږ ټول مالومات له خپرولو وړاندې بيا ګورو؛ څو د ناسمو او درواغ خبرونو خپرولو مخنيوی وکړو.

کوويد ۱۹ يا نوی کورونا وايروس

Coronavirus - Informationen für Geflüchtete

Hier finden Sie Informationen zum Asylantrag, Familiennachzug, Dublin-Verfahren und zu Abschiebungen während der Corona-Pandemie.

په جرمني کې د کورونا واکسين

د کورونا وايروس او اړوندې ناروغۍ له کبله د مړينې او سختې ناروغۍ د مخنيوي لپاره د واکسينو لګول يو مهم ګام دی. البته د واکسينو په اړه[...]

Coronavirus – Einreise & Aufenthalt

Hier erhalten Sie wichtige Informationen zum Reisen und zu Einreise & Aufenthalt in Deutschland während der Corona-Pandemie.

کورونا وایروس او دولتي مرستې

په جرمني کې لا هم کورونا شته او په اړه يې تازه مالومات راځي،کوم چې زموږ ورځنی ژوند او کار اغېزمنوي. له همدې کبله دولت په ځانګړو[...]

Coronavirus – Öffentliches Leben

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben verändert. Hier erfahren Sie alles zum „Basis-Schutz“ und zur sogenannte „Corona-Hot[...]

Coronavirus - Arbeit

Hier finden Sie Informationen zu den Themen Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Kurzarbeit und Lohn während der Corona-Pandemie.

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: