ویروس کرونا (COVID-19)

به‌روزرسانی 18.10.2022

به چه مواردی باید توجه کنیم؟

ویروس کرونا با انتشار گسترده در همه کشور ها به آلمان هم رسید و همه روزه در مورد اطلاعات و مقررات جدیدی ایجاد و پخش میشود که که بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد. برای اطلاع رسانی درست و به موقوع، ما همه برنامه های دولت در ایالت و در دولت فدرال را دنبال میکنیم  و همه روزه در حال بروز کردن اطلاعات این صفحه هستیم.

Hier finden Sie alles zum Thema Corona:

واکسیناسیون علیه کرونا در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد واکسیناسیون علیه کرونا در آلمان را اینجا بخوانید.

ویروس کرونا: سفر و اقامت در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد ویروس کرونا: سفر و اقامت در آلمان را اینجا بخوانید.

بحران کرونا و کمک های دولت آلمان به شهروندان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد بحران کرونا و کمک های دولت آلمان به شهروندان در آلمان را اینجا[...]

شرایط کار با انتشار ویروس کرونا در آلمان

همه اطلاعات قانونی، لینک های ضروری و‌ اداره های مربوطه در مورد شرایط کار با انتشار ویروس کرونا در آلمان را اینجا بخوانید.

Ein Projekt von:
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.

Gefördert durch: